दररेट माग

October 10, 2022

List of Notice

ISBN प्राप्ति सम्बन्धी जानकारी

पुस्तक छापिनुपूर्व नै ISBN लिनुपर्नेछ ।त्रि.वि. केन्द्रीय पुस्तकालयको वेबसाइट www.tucl.org.np मा गई पहिलोपटक ISBN लिदा ISBN मा Click गरी Create an Account गर्नु पर्दछ । जसबाट login गर्नेको लागि User Name र Password उपलब्ध हुन्छ ।राप्त User Name र Password बाट Login...

Library Closure due to Corona Virus Disease

As mentioned in our previous notice, the T.U. Central Library was kept closed from Chaitra 10-21, 2076 (March 23rd-April 3rd, 2020) following a decision made by Tribhuvan University due to the pandemic effect and exponential...