List of Manuscripts

Category of Subjects:

Buddhist Hindu, Literary and some Kirati Manuscripts

S. No.

Category / Subjects of Manuscripts

Total nos.

1

Ayurveda

7

2

Bhot Bhasa Kagaj

1

3

Bouddha Dharani

7

4

Bouddha Sutra

6

5

Darsan

77

6

Dharma

3

7

Gatha [of Premier Chandra ]

1

8

Gita

4

9

Hindu Dharma

12

10

Hindu Stotra

52

11

Hindu Sutra

16

12

Hindu Tantra

10

13

Hindu Tika

17

14

Itihas

1

15

Jyotisa

20

16

Katha

3

17

Kavya/Sahitya

30

18

Kirat Pustak [Various types]

19

19

Lepcha Pustak

2

20

Mahabharat

3

21

Mahatmya

28

22

Mantra

14

23

Orders

2

24

Pratima Laksana

1

25

Purana

28

26

Ramayan

10

27

Samhita

9

28

Smriti

2

29

Unknown

7

30

Upanishad

4

31

Vamsavali

2

32

Vastu Shastra

2

33

Ved Vedanta

14

34

Vidhi/Vidhan

69

35

Vyakarana

37

36

Yoga

9

37

Yuddha Shastra

1

List of Manuscripts

S.No.

Category / Subjects of Manuscripts

1.

Raghuva msha Kavya

2.

Graha Dipikā

3.

Gītagovinda Tikā

4.

Rāmatāpaniyopaniṣad

5.

Bagalā Pañcāṅga

6.

Mahāvidyā Stotraṃ

7.

Sāṁkhyatattva Kaumudiyaṃ

8.

Viṣṇu Sahasranāma Stotra

9.

Śaktyārcana

10.

Dakṣiṇakālikā Stotra

11.

Rāhu Stotraṃ

12.

Madhya Kaumudī

13.

Siddhināgārjuna

14.

A. Tripiṇḍī Śrāddha Paddhatī

B.  Śyāma Bhaktī

15.

Bhāgavat Gītā Ṭīkā

16.

Raghuvaṁśa Mahākavya Ṭīkā

17.

Mārkaṇḍeya Purāṇa

18.

Agnī Sthāpanā Vidhī

19.

Praśna Pradīpaḥ

20.

Dakṣiṇakālikopaniṣad

21.

Ātmabodha

22.

Jvara Stutī

23.

Gorakṣa Sahasranāma Stotra

24.

Kālikāṣṭaka Stotra

25.

Gopālāstava

26.

Tarka Saṁgraha

27.

Kārtavirya Kavacaṃ

28.

Gopikānu Gītaṃ

29.

Yajñopavita Racanādi Prayogaḥ

30.

Kārtika Mahātmya Prātaḥ Stutī

31.

Shariraka Sutra

32.

Brahmāṇḍottara Purāṇa

33.

Brmhāṇḍa Purāṇa

34.

Devī Purāṇa

35.

Amarakośa Ṭīkā

36.

Upanayana Paddhatī

37.

Yoginī Cakra Vidhāna

38.

Paramahaṁśa Paṭala

39.

Śiva Stotra

40.

Cakṣuṣopaniṣad

41.

Aparokṣānu Ṭīkā

42.

Aṣṭasahasrikā Prajñāpāramitā [Newārī]

43.

Rāma Kavacaṃ

44.

Nirṇayāmṛta

45.

Chāyā Kṣetra Mahātmya

46.

Vālmikī Rāmāyaṇa Bālakāṇḍoyaṃ

47.

Mahāpratyaṅgirā Mahāvidyārajñī

48.

Vālmikī Rāmāyaṇa Ayodhyā Kāṇḍa

49.

Vālmikī Rāmāyaṇa Uttara Kāṇḍa

50.

Brāmhaṇa Sarvasve Pustakaṃ

51.

Śāntisāra

52.

Nepāla Mahātmya

53.

Tīrtha Mahātmya Cyavana Caritaṃ

54.

Siddhānta Kaumudī

55.

Vālmikī Rāmāyaṇa Laṁkā Kāṇḍa

56.

Vālmikī Rāmāyaṇa Kiṣkindhā Kaṇḍa

57.

Skandha Purāṇa Kāśī Khaṇḍa

58.

Varāha Purāṇa

59.

Ratnāvalīsāra Nivandha

60.

Manoramā

61.

Vāstu Śāstra

62.

Rājavijaya Raṇahastī Śāstra

63.

Laṁkā Kāṇḍa

64.

Adhyātma Rāmāyaṇa

65.

Bhāgavata Gītā

66.

Rudrābhiṣka Śiva Pujā

67.

Śiva Pujā

68.

Naiṣadha Carita

69.

Brāmhaṇa Sammelanaṃ

70.

Sanskṛta Mañjarī

71.

Yajña Rudra Paddhatī

72.

Gṛhyasūtra Bhāṣya

73.

Rāmāyaṇa Araṇyaka Kāṇḍa

74.

Pitṛ Saṁhitā

75.

Sandhyā Vidhī

76.

Bālagraha Stotra

77.

Ava Hridayam [Mentioned As Ā]

78.

Śārīraka Mimāṁśā

79.

Śārīraka Mimāṁśā [Prathamodhyāya]

80.

Śārīraka Mimāṁśā [Dvitīya, Tṛtiya, Caturtha Adhyāya]

81.

Pātañjala Yoga Sūtraṃ Tattva Vaiśālī Saṁvalita Vyāsa

82.

Mimāṁśā Paribhāṣā

83.

Laghu Śabdendu Śekhara

84.

Laghu Śabdendu Śekhara Siddhanta Kaumudī Vyākhyā

85.

Laghu Śabdendu Śekhara

86.

Vaśiṣṭha Saṁhitā Gāyatrī Pujā Paddhatī

87.

Siddhānta Sāṁkhya Prakaraṇa

88.

Ekādaśī Dvādaśī Vrata Mahātmya

89.

Dānavakyāvalī

90.

Rāmārcana Canḍikā

91.

Lakṣmīnṛsimha Kavacaṃ Hanumata Kavaca Prabhūtiśca

92.

Gṛhyasūtra Bhāṣya [Dvitīya Kāṇḍa]

93.

Kṛṣṇa Janma Kathā

94.

Rasa Mañjarī Tantra [Divya Rasāyana Guṭikā – 1-6 Adhyāya]

95.

Paramahaṁśa Paṭala

96.

Dakṣiṇakālikopaniṣad

97.

Gāyatrī Kavaca Hṛdaya Stotra

98.

Kālī Sahasrākṣarī

99.

Saṁkaṭā Sahasranāmākhyāṃ Stotra

100.

Reṇukā Sahasranāma

101.

Bramha Purāṇa

102.

Purusottama Mahātmya

103.

Vājasaneya Mantra Saṁhitā

104.

Rāmayaṇa Ādikāṇḍa

105.

Napāla Mahātmyā

106.

Rāmayaṇa Sundara Kāṇḍa

107.

Pañcākṣarī Muktāvalī

108.

Mātṛkā Nyāsa Snāna Vidhī

109.

Vedānta Paribhāṣā

110.

Gāyatrī Rahasya

111.

Upavana Binoda

112.

Utpala Lakṣaṇaṃ

113.

Catusaṣṭhī Liṅga Yātrā Mahātmya

114.

Śāntisāra

115.

Jyotiṣa Viṣayak

116.

Amarakośa

117.

Amarakośa Pañjikā

118.

Puṣpa Cintāmaṇī

119.

Śiva Gītā

120.

Kūlamūlaratna Pañcakāvatāra

121.

Matsāra Saṁgraha Dīvyāvatāra

122.

Ṣaḍsādhāra Prakaraṇa

123.

Kaṇṭhāvacāra

124.

Nāṭya Śāstra Raṅga Devatā Pujā

125.

Rāghava Vāṇḍaviya Prakaraṇa

126.

Ārya Kāraṇḍvyūha Mahāyāna Sūtra Ratnarāja

127.

Kālikā Purāṇa

128.

Prabodha Candrodaya

129.

Sanskṛt Tattvabodhinī

130.

Mudrārakṣasa

131.

Rāghava Pāṇḍaviya Mahākavya

132.

Māhākāla Saṁhita

133.

Ācāra Mayuka

134.

Jalāsayāt Ramotsarga Vidhī

135.

Śisupāla Vadha

136.

Kālikā Sahasranāma Stotra

137.

Śāntisāra

138.

Jayākṣara Saṁhitā

139.

Jayākṣara Saṁhitā

140.

Bodhānhikā Prakaraṇa

141.

Ātmabodha

142.

Āśauca Saṁgraha Trisataśloki Vyākhyā

143.

Saṁgraha Lānhī Paccisī

144.

Iśāvasyopaniṣad

145.

Śighrabodha

146.

Baṭuk Bhairava Pañcāṅga

147.

Yogasūtra Bhāṣya

148.

Saundarya Laharī

149.

Rudra Paddhatī

150.

Sarasvatī Stotra

151.

Rudraparājitā Mahāvidya Stotraṃ

152.

Gaṇeśāṣṭaka

153.

Mahāpratyaṅgīrā Stava

154.

Bhāgavata Gīta

155.

Vairāgya Śatakaṃ Sṭikaṃ

156.

Yājñavalkya Prokta Śikṣā      [damaged / not readable and not digitised]

157.

A. Saṁskāra Mayuka

B.  Nīti Śikṣā

158.

A. Śrādhha Mayuka

B. Mahālakṣmī Nyāsa Vidhī

159.

A. Vyavahāra Mayuka

B. Ādi Stava

160.

Śānti Mayukha

161.

Samaya Mayuka

162.

Puṣpa Cintāmaṇī

163.

Pīṭhāvatāra Stotra

164.

Mantra

165.

Pīṭhāvatāra Stotra

166.

Vaṭu Nityārcana Vidhī

167.

Prāyaścitta Mayukha

168.

Śuddhī Mayukha

169.

Saptasatī Caṇḍī

170.

Devī Mahātmya

171.

Kṛtya Ratnāvalī

172.

Pañcarakṣā Sūtra

173.

Skandha Purāṇa [Beṅgālī]

174.

Prayoga Ratnaṃ

175.

Dakṣiṇā Samāvartana

176.

Bramhottara Khaṇḍoyaṃ

177.

Mahābhārata Gadāparva

178.

Dāna Dīnakara

179.

Vidhāna Pārijāta Pañcastavaka Saṁyukta

180.

Vidhāna Pārijāta [Caturtha-Pañcama Sāvaka]

181.

Pāraskara Gṛha Sūtra

182.

Gīrvāṇa Ratnāvalī

183.

 Nīti Mayukha

184.

Bhavishya Purāṇa

185.

Padma Purāṇa Sṛṣṭhī Khaṇḍa

186.

Kāśī Mahātmya

187.

Māgha Mahātmya

188.

Kṛyāyogasāra

189.

Pūraścaraṇārṇava

190.

Dāna Mayukha

191.

Vṛhatsaṁhitā

192.

Adbhūta Sāgara

193.

Śārīraka Mimāṁśā

194.

Kavya Prakāśa Darśana

195.

Prāsāda Pratiṣṭhā

196.

Purta Kamalākara

197.

Śuddha Viveka

198.

Raghuvaṁśa

199.

Śrāddha Sūtra Bhāṣya

200.

Vedānta Paribhāṣā

201.

Skandha Purāṇa Sandhyādī Khaṇḍa

202.

Śāradā Tilaka

203.

Nirṇaya Sindhu

204.

Amara Kośa

205.

Vidhānamālā

206.

Bhāgavata [Daśama Khaṇḍa Kṛṣṇāvatāra Kathā]

207.

Māgha Mahātmya

208.

Prabodha Candrodaya Nāṭaka Vyākhyā

209.

Adhikaraṇa Ratnamāla

210.

Vedānta Paribhāṣā

211.

Aṣṭadhyāyī

212.

Nirṇaya Sindhū

213.

Siṁha Vyāghra Dvaya Lakṣaṇaṃ

214.

Śāradātilaka Ṭīkā [Padārthadarśa Ṭīkā]

215.

Kublamānanda Ṭīkā

216.

Mantra Mahodadhī

217.

Kādaṁvarī

218.

Śukla Yajurveda [Adhyāya 21-40]

219.

Manoramā Śabdaratna Saṁvalita

220.

Siddhānta Kaumudī

221.

Siddhānta Kaumudī

222.

Mahābhārata [Virāṭa Parva Uttara Vivāha]

223.

Vedāntasāra Subodhinī

224.

Gṛhya Sūtra

225.

Smārta Dharma Saṁgraha

226.

Laghu Śabdendu Śekhara

227.

Amara Kośa Saṭīka Vyākhyā Sudhā [Tṛtīya Khaṇḍa]

228.

Baiśākha Mahātmya

229.

Amara Saṭīka Vyākhyā Sudhā [Dvitīya Khaṇḍa]

230.

Horā Ratna

231.

Amara Kośa Saṭīka Vyākhyā [Dvitīya Khaṇḍa]

232.

Amara Kośa Saṭīka [Prathama Khaṇḍa]

233.

Amara Kośa

234.

Gayā Satya Paddhatī Dīpikā

235.

Sudra Kamalākara

236.

Aṣṭādhyāyī

237.

Śaṅkarī Ṭīkā

238.

Sudra Kamalākara

239.

Daśa Karma Paddhatī

240.

Utsarga Mayukha

241.

Upācāradarśaḥ

242.

Kāla Mādhava

243.

Prāyaścittendu Śekhara

244.

Śrāddha Viveka

245.

Durgācārya Saṁhitā

246.

Bṛhajjyotiṣārṇavakta Māsa Mahātmya

247.

Manusmṛti

248.

Śubha Karma Nirṇaya

249.

Jyotiṣasāra [With Meaning In Nepali]

250.

Ṣaṭkośānāma Saṁgraha

251.

Dharma Śāstra Saṁgraha

252.

Prayaścitta Mayukha

253.

Gayā Mahātmya

254.

Brahmasūtra Vṛttiḥ

255.

Bhūcandra Candrikā

256.

Jīvanamukta Niścaya Prayoga

257.

Lakṣyavatī Mahātmya

258.

Saṁkalpa Śrāddha

259.

Bhedī Dhikkāra Ṭīkā

260.

Kaśī Mṛta Mokṣa Nirṇaya

261.

Śruta Bodha

262.

Karka Bhāṣya – Srāddha Sūtra Viniścaya

263.

Tīrtha Śrādha

264.

Mimāṁśā Nyāya Prakāśa

265.

Pratyaṅgirā Pañcāṅga

266.

Karpūra Mañjarī Nāṭakam

267.

Māgha Mahātmya

268.

Saṁkṣepābhyaudaika

269.

Kārtavirya Kavacaṃ

270.

Nitya Karma

271.

Veda Bhāṣya [Māghāndiniya Paribhāṣāṅka]

272.

Pratijñā Sūtra

273.

Sāṁkhyatattva Kaumudi Vyākhyā

274.

Mālatī Mādhava Prakaraṇaṃ

275.

Śyāmadevī Pujā Vidhī

276.

Nyāyamāla

277.

Sāṁkhya Pravacana Bhāṣya Sūtra

278.

Svapnadhyāya [Svapna Cintāmaṇī Aśhubha Svapnādhikāra]

279.

Aṅgasphurtī Lakṣaṇaṃ

280.

Nalodaya Ṭīka

281.

Caraṇavyūha

282.

Ajayā [Gāyatrī Stotra]

283.

A.  Pratiṣṭhā Mayukha

B.  Bagalāmūkhī Dīpa Danaṃ

284.

Saptaśloki Gītā {Prāta Smaraṇiya Stotra]

285.

Yajuḥ Sāṁkhiya Śānti Kāṇḍa Pradīpaḥ

286.

Bhagannāma Mahātmya

287.

Dīvya Sahasranāma Stotra

288.

Sandhyopāsana Vidhī

289.

Vidhāna Prījāta [Tṛtīya Stavaka]

290.

Vidhāna Prījāta [Dvitīya Stavaka]

291.

Vidhāna Prījāta [Prathama Stavaka]

292.

Tristhalī Setu Gayā Prakaraṇa

293.

Laghu Siddhānta Kaumudī

294.

Rasa Mañjarī

295.

Praśna Manoramā

296.

Nava Graha Mantra

297.

Jātaka Paddhatī

298.

Rasa Mañjarī [Rasa Vivecanā]

299.

Ajīrṇa Mañjarī

300.

Traipurā Mahopaniṣd Bhāṣya

301.

Tantra Sara

302.

Vidāgdhamukha Maṇḍanaṃ

303.

Veda Paribhāṣā Sūtra

304.

Śrutabodha Ṭīkā

305.

Pārṇava Śrādha Vidhī

306.

Garbha Gīta Stotra

307.

Ekādaśī Mahātmya

308.

Ākheṭa Cakraṃ

309.

Rāma Navamī Vrata Pujā Vidhī

310.

Pitṛ Suktaṃ

311.

Agastya Pujā Vidhī

312.

Hanumata Kavaca

313.

Vaiśeṣika Sūtra

314.

Yajñopavita Vidhī

315.

Pītāṃvarā Sahasranāma Vidhī

316.

Caraṇa Vyūha

317.

Tristhala Setau Kaśī Prakaraṇa Maraṇa Mukti Vicāra

318.

Pātañjala Yoga Sūtra

319.

Jaiminiya Nyāyamālā

320.

Prayaścittendu Śekhara

321.

Nirṇayasindhu

322.

Rāmāyaṇa Uttara Kāṇḍa Saṁkṣipta

323.

Nirṇayasindhu

324.

Vajrapañjara Rakṣābodha Stotra

325.

Mudrā Lakṣaṇa Prakāśa

326.

Gṛhya Sūtra

327.

Siddhantaleśa Karṇikā Vyākhya

328.

Varga Cakra

329.

Vedanta Paribhāṣā

330.

Pañcavidha Matṛkā Nyāsa

331.

Hitopadeśa

332.

Nava Kaṇḍikā Śrāddha

333.

Ghatotsarga

334.

Vaiśvadeva Vidhī

335.

Khyāta Mañjarī

336.

Muhurta Cintāmaṇī           [damaged / not readable / not digitised]

337.

Haṭha Pradīpikā

338.

Kāla Nirṇaya Dīpikā

339.

Viṣṇu Yoga Prayogaḥ

340.

Gṛhya Sūtra Gadādhara Bhaṣya

341.

Ghaṭakarpara

342.

Jātaka Śubhāśubha Phala

343.

Kātyāyanokta Yajña Sūtra

344.

Gṛhya Sūtra Bhaṣya

345.

Kālikā Aṣṭottara Sahasranāma Stotra

346.

Janasthāna Kṣetra Mahātmya

347.

Śārīraka Vyākhyā Ratnaprabhā Bhaṣya

348.

Sarvatrāsana Vidhī [Gāyatrī Mantrādi]

349.

Upanayana Paddhatī

350.

Gṛhya Sūtra Bhaṣya

351.

Śaktivāda

352.

Sarvānukarmaṇī

353.

Guṇakāraṇḍavyūha Sūtra

354.

Prapañcasāra Viveka

355.

Paśupatī Purāṇa

356.

Vedānta Śikhāmaṇī

357.

Kātyāyanokta Snāna Vidhī Sūtra

358.

Ṣaṭpañcādikā [Artha Gahanā]

359.

Bhāgvat Mahāpurāṇa

360.

Mahāpurāṇa

361.

Padma Purāṇa [Pātāla Khaṇḍa]

362.

Gītā Mahātmya

363.

Utsarga Mayukha

364.

Śāstra Dīpikā

365.

Ācāra Pradīpa Sandhyā Vidhī

366.

Viṁśakadvāra Ṭippaṇaṃ [Trailokya Mokṣa Janma]

367.

Kālikā Pujā

368.

Himavat Khaṇḍa [Baṅgālī]        [damaged / not readable / not digitised]

369.

Kātiya Pratijñā Sūtra

370.

Samvandha Nirṇaya

371.

Dvārakā Mahātmya

372.

Padma Purāṇa [Kārtik Mahātmya]

373.

Bhasvatikaraṇa

374.

Yogayātrā

375.

Nava Graha Dāna Vakyāvalī [Mṛtyuñjaya Dāna Vākya]

376.

Ślokāvalī

377.

Strī Jātakaṃ

378.

Prabodha Candrodaya

379.

Sarvadeva Pratiṣṭhendu Śekhara

380.

Tripurāmantra Bheda Prakaśa

381.

Kavya Prakāśa

382.

Badarī Mahātmya

383.

Mayura Citraṃ

384.

Daśa Śloka

385.

Gāyatrī Kavaca

386.

Sadācāra Setu Mahātmya

387.

Sarasvati Stava

388.

Vivāha Vara Pujā Vidhī

389.

Rāmayaṣṭodhika Śataṃ Stotra

390.

Rudra Paddhatī

391.

Vedānta Paribhāṣā

392.

Vivāha Paddhatī

393.

Mantra Mahodahī

394.

Campu Kāvya

395.

Mātṛkā Pujā Parayoga [Ābhyudāyika Śrāddha Vidhī]

396.

Candraloka Prakāśa

397.

Sayana Paddhatī

398.

Dāna Vākyāvalī

399.

………………….

400.

Śivarātī Vrata Kathā

401.

Dhanañjaya Kośa

402.

Siddhivināyaka Pujā

403.

Pāṇinīya Śikṣā

404.

Gṛhya Sūtra

405.

Jātaka Bharaṇa

406.

Mahādīpa Mahātmya

407.

Gāyatrī Japa Vidhāna

408.

Karṇa Bedha [Cuḍākarma Vidhī]

409.

Kālikā Pujā Vidhī [Saṁkṣepa Vidhī]

410.

Tarpaṇa Vidhī

411.

Bramhāṇḍa Purāṇa

412.

Lalitākhyāna

413.

Rāśī Janma Jñāna Phalaṃ

414.

Vājasaneyi Vivāha Paddhatī

415.

Saṁvatsara Phalaṃ

416.

Pravodha Candrodaya

417.

Vāgamatī Stava

418.

Vedantasāra

419.

Durgā Saptasatī Pārayaṇa Vidhī

420.

Mitalāṣinī Vyākhyā

421.

Śāntikādhyāya

422.

Śāstradīpikā Vyākhya

423.

Śāstradīpikā Ṭīkā

424.

Mūnimata Vyākhyā [Ācāra Kāṇḍa]

425.

Śāstradīpikā Ṭīkā

426.

Śāstradīpikā Vyākhya

427.

Śāstradīpikā [Prathamoddhyāya Caturtha Pādaḥ]

428.

Upanayana Tathā Vivāha Paddhatī

429.

Paṇinīya Śikṣā

430.

Saṁkṣipta Nyāsa Dhyāna Paddhatī

431.

Ghata Karpara Kāvya

432.

Vṛhat Pārāśadiya Dharma Śāstra

433.

Vivāha Prakaraṇa

434.

Gāyatī Tantricṃ

435.

Yajñopavita Dhāraṇa Mantra

436.

Karka Bhāṣyaṃ [Śrāddha Sūtra Viniścaya]

437.

Vyavahāra Mayuka

438.

Kāvya Prakāśa

439.

Tarka Saṁgraha

440.

Karikāvalī

441.

Mūrti Lakṣaṇa

442.

Saṁkṣipta Dikṣā Vidhī

443.

Luptabda Nirṇaya

444.

Dharma Sindharanukramaṇikā

445.

Tād Patra [Baṅgālī-Title Yet To Determine]

446.

Pañcarakṣā Sūtra [Golden writing]

447.

Sikkimrāj Vaṁśāvalī

448.

Setu Mahātmya

449.

Sāṅga Saptāha Maṇḍapa Oujā Vidhī

450.

Kedār Khaṇḍastha Māyāpurī Mahātmya

451.

Kirāta Kathā

452.

Madhya Siddhānta Kaumudī

453.

Pratiṣṭhā Mayukha

454.

Nanda Mahotsav

455.

Bhādramāsa Mahātmya

456.

Narapati Jayacariya

457.

Ayodhyā Mahātmya

458.

Kirāt Jyotiṣa Śāstra

459.

Athadi Purāṇaṃ

460.

Puru,Sottama Mahātmya

461.

Jalāsayotsarga Prakāśa Mahānibandha

462.

Kunda Ratnāvalī

463.

Madhyādinī Mantra Saṁhitā

464.

Kirāt Dharma

465.

Madhyādiniya Śukla Yajurveda Saṁhitā

466.

Ekādaśī Mahātmya

467.

Vājasaneya Saṁhitā Kātyāyanī Pariśiṣṭha Sūtra

468.

Bhāgvadgītā [Madhusudana Tīkā Yukta]

469.

Ṛgvediya Bramhakarma Samuccaya

470.

Kirāt Stories

471.

Mahābhārat

472.

Vratoddyāpana Kaumudī

473.

Kirāta Book

474.

Sanat Kumāra Kārtika Mahātmya

475.

Nepāl Rājā Vaṁśāvalī

476.

Kirāta Prayer Book

477.

Śrimad Viṣṇu Puraṇa

478.

Śiśupāla Vadha

479.

Naiṣdhiya Caritaṃ

480.

Kirāta Prayer [Sarasvatī]

481.

Tibetan Doc

482.

Order Of The Nepalese King

483.

Garuḍa Pūrāṇaṃ

484.

Pūrāṇa Karma Darpaṇaṃ

485.

Devadevī Mahimā

486.

Kirāta Mandira Citra Pustaka

487.

Kirāta Dharma Śikṣā

488.

Caturmāsa Mahātmya

489.

Yajñavalkya Śikṣā

490.

Ācārarkaḥ

491.

Vaiśakha Mahātmya

492.

Amarakośa Ṭīkā

493.

Śāntisāra

494.

Govindarcana Candrikā

495.

Māṁsāmṛta Vyavasthā

496.

Tantra Sara

497.

Bhavishya Purana

498.

Vishnu Purana

499.

Nutanamritasagara

500.

Acharadarsha

                                        No manuscripts are numbered 501-600

601.

Padma Purāṇa Bhūmī Khaṇḍa

602.

Mahāpūrāṇa Rāmamokṣodhyāya

603.

Niralamva Svarupa Prakāaśa

604.

Raghuvaṁśa Mahākavyā

605.

Pratyaṅgirā Śiddhilakṣmī Trailokyamohanāma Kavaca

606.

Śukla Yajurveda [1-40 Adhyaya]

607.

Skandha Pūrāṇa

608.

Kirāta Prayer Book

609.

Vaiśākha Mahātmya

610.

Āryadarśa

611.

Short History Of Sikkim

612.

Kirāta Dastābej

613.

Graha Uparī Dhāraṇaṃ

614.

Śula Baha Mantra

615.

Indrākṣī Stotraṃ

616.

Surya Kavaca

617.

Basodharā Mantra

618.

Kāla Mahātmya

619.

Tarka Saṁgraha Dīpikā

620.

Guhyakāli Sahasranāma Stutī

621.

Kṛtya Ratnāvalī

622.

Mahiṣa Validāna Vidhī

623.

Śaktīvāda [Mañjuṣā Sahita]

624.

Brāmhaṇa Sarvasve Daśa Karma Mantra Vyākhyā

625.

Satasahasrikā Prajñāpāramitā [Ch 12, Pt. 1]

626.

Story Of Kirāta Deities

627.

Kirānta Religion

628.

Kirānta Prayer Book

629.

Kirānta Prayers

630.

Kirānta Primary Book

631.

Kirānta Jyotiṣa

632.

Cālisā Siddha Mantra

633.

Mārkaṇḍeya Pūrāṇa

634.

Mārkaṇḍeya Pūrāṇa

635.

Śiva Mahāpūrāṇa Viśvesvara Saṁhitā

636.

Liṅga Saṁgraha Varga

637.

Mātṛkā Pujā Vidhī [Ābhyudāyika Śrāddha Vidhī]

638.

Vaiśākha Mahātmya

639.

Purusottama Kṣetra Mahātmya

640.

Siddhanta Kaumudi

641.

Amarakośa [Tṛtīya Khaṇḍa]

642.

Pūraścaraṇa Vidhī

643.

Lepchā Book

644.

Laghu Stava Ṭīkā

645.

Vaśikaraṇa Mantra

646.

Śāradā Tilaka

647.

Utsarga Paddhatī

648.

Kirānta Rituals

649.

Bhāgavat Bhāvārtha

650.

Śāntisāra

651.

Aṣṭasaharikā Prajñāpāramitā

652.

Siddhanta Mañjarī

653.

Sāṁkhyakārikā

654.

Bramha Sūtra

655.

Nyāya Kusumāñjalī

656.

Rasa Gaṅgādhara

657.

Rasa Gaṅgādhara

658.

Gṛhya Sūtra Bhāṣya

659.

Gṛhya Sūtra Bhāṣya

660.

Rasa Gaṅgādhara

661.

Gṛha Lāghava

662.

Saṁskāra Vidhī

663.

Vīra Raghava

664.

Śaktivāda [Mañjuṣā Sahita]

665.

Kaśī Rahasya

666.

Karma Vipāka Saṁgraha

667.

Jāgadīśī ………

668.

Bhāgavat [Prathama Skandha]

669.

Skandha Purraṇa Kaśī Khaṇḍa

670.

Mārkaṇḍeya Pūrāṇa Bhāṣā Ṭīkā

671.

Śrīmad Bhāgvat Śrīdharī Ṭīkā

672.

Lepchā First Primer

673.

Vedantasāra Śiromaṇī

674.

Yajñāvalkya  Śikṣā

675.

Istihār From A Diwān

676.

Jaiminiya Nyāyamāla

677.

Kirānt Dharma Śāstra

678.

Siddhānta Muktāvalī

679.

Gauryādi Ṣoḍaśamatṛ

680.

Bālbodhakākhhyāṃ Sāra Saṁgraha

681.

Janmādiya Phala

682.

Śāntisāra Fragments A

683.

Śāntisārarṇava

684.

Svapna Parikṣā

685.

Amarakośa

686.

Rasa Mañjarī

687.

Śāntisāra Fragments B

688.

Deva Stotra

689.

Rāmāyana [Baṅgālī]

690.

Rāmāyana [Baṅgālī]

691.

Rāmāyana [Baṅgālī]

692.

Kālī Mahimā

693.

Śukla Yajurveda [40 Adhyāya]

694.

Bhagvat Pūrāṇa [Paramahaṁśa Saṁhitā Pañcamaskanḍha]

695.

Vājasaneya Saṁhitā

696.

Vājasaneya Saṁhitā

697.

Satdharma Saṁrakṣṇaṃ

698.

Vyakaraṇa

699.

Siddhantan Lakṣaṇa

700.

Śrī Madbhagavat Śrīdharī Ṭīkā

701.

Skandha Pūrāṇa [Kaśī Khaṇḍa]

702.

Markaṇḍeya Pūrāṇa

703.

Vśiṣṭha Mahārāmāyaṇa

704.

Raghuvaṁśa Ṭīkā

705.

Śārīraka Mimāṁśā Bhāṣya

706.

Adhyātma Rāmāyaṇa

707.

Dāna Candrikā

708.

Laghu Śabdendu Śekhara

709.

Adhyātma Rāmāyaṇa

710.

Bhāgavat Mahātmya

711.

Bhāgavat Mahātmya

712.

Madhya Siddhānta Kaumudī

713.

Veda Pārāyaṇa Vidhī

714.

Śrāvaṇa Mahātmya

715.

Śikṣādi Veda Ṣḍāṅga

716.

Dvārakā Mahātmya

717.

Title Unknown

718.

Śrī Madbhāgavata

719.

Jyotish

720.

Karmavipaka

721.

Title Unknown

722.

Rigveda

723.

Siddhanta Kaumudi

724.

Ratnaprabha Vyakhya

725.

Title Unknown

726.

Samavada

727.

Kirata Story Book

728.

Title Unknown

729.

Title Unknown

730.

Tripura Mahopanishad Bhasyam

731.

Title Unknown

732.

Kirata Book

733.

Vamana purana

734.

Anusthana Prakasha

List of other Publications

Tribhuvan University Central Library has published many documents. Most of the publications are comprised of Bibliographies, Annotated lists, Reference tools, Catalogues in book format, Annual reports, Brochures and other contemporarily relevant materials. Some of the publications are listed below.

 

 1. A Selected & Annotated List of Reference Sources in the TUCL, 1973.
 2. Education in Nepal, 1974.
 3. Nepal’s Foreign Affairs: A Bibliographical Guide to Resources in the TUCL, 1974.
 4. Reference Sources, 1974.
 5. Selected Bibliography on the Development of Small-Scale Industry.
 6. UN Depository for the Kingdom of Nepal, 1974.
 7. Catalogue of Singh Collection, 1976.
 8. Transfer of Technology, 1977
 9. Microbiology, 1978.
 10. Catalogue of Research Periodicals, 1979.
 11. Children: List of articles published in Magazines and Newspapers, 1981.
 12. Bibliography on Population and Family Planning, 1981.
 13. Disability: List of articles Published in Magazines and Newspapers, 1981.
 14. Catalogue of Reference Books in the UN Collection in TUCL, 1982.
 15. Periodicals and Newspapers, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993.
 16. Bibliography on Non-alignment, 1982.
 17. IDRC Publication in T.U. Central Library, 1982.
 18. Dissertation Vol. I, 1983, Vol. II 1985, Vol. III 1987.
 19. Catalogue of UN Periodicals, 1984.
 20. Nepalese National Bibliography, 1981, 1982, 1983, 1993.
 21. Kavi Siromani Lekhanathko Vangmaya Suchi, 2042, B.S.
 22. Ph.D. & M. Sc. Dissertation Abstracts (Botany, Zoology, Chemistry & Physics), 1985.
 23. Youth : List of Articles & Editorials Published in Magazines, Newspapers, 1985.
 24. Research Papers in Botany, Chemistry, Physics and Zoology, 1987.
 25. Vijnan ra Pravidhiko Vikaska lagi Pustaksalaya Sucana Seva, 2045 B.S.
 26. Catalogue of Nepalese Scientific Publications, 1988.
 27. A Selected Bibliography: Microbiology, 1991.
 28. Sangalo, 1992.
 29. Management Index, 1993.
 30. Dewey’s Area table for Nepal
 31. Author Table Index for Nepalese Names
 32. List of Subject Heading in Nepali and English
 33. Management index: Index to periodical articles
 34. Bibliography on poverty alleviation  
 35. Master’s degree dissertations: Author/Title Index
 36. Books on American studies: Author/Title index
 37. Bibliography of Ph.D. theses, etc.